Şəffaflıq siyasəti

  • Mərkəz “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi barədə“ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamını rəhbər tutaraq, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas prinsiplərini müəyyən etmişdir:
  1. Qanunun aliliyi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmət
  2. İnformasiya azadlığının təmin edilməsi 
  3. Hesabatlılığın təmin edilməsi 
  4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət 
  5. Korrupsiyanın qarşısının alınması və korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə məsuliyyət
  6. Düzgün idarəçilik